TEKSTY

archiwum

DUCH

DUCH WIARY

- tekst do fotografii z wernisażu pt: Gdzie Duch Świety tam...Światło, Życie, Wiara."

01.06.2012 Krużganki Franciszkanów- Kraków

 

 

wierzę ciszy,

w niej Duch Mocy

we mnie Siłę Ciszą wlewa...

Wierzę w Ducha Jedność we mnie

Bóg swym Pięknem mnie zdobywa

 

Wierzę w wierną Tę Obecność

Młodość Moja pełnią Bycia

Wierzę w Siłę Wzroku Twego

Boże w Trójcy- sprawco Życia

 

Wierzę w Wolność z ręki Boga

Wolność od mojego ego

Stała się Mocą Pokornych- Siła Prawdy

Życia we mnie

Tajemniczego...

 

Gdzież mnie senność tak zmroczyła...

Nieświadomość wagi życia

Wiara Bogu to sprawiła

Siłę mam by wyjść z ukrycia

 

Stałem się świadomy Jego

I bez Niego mojego Nie-bycia

Klęczę przed Tobą- Misterium Święte

Cóż pojmę bez Twego we mnie Życia...

 

Zabrałeś mi wstyd przed ludźmi

- że w Ciebie wierzę

i śmieję się szczera litością z tych

co się gorsza moim pacierzem

 

Bo nędza moja miłość do Ciebie zrodziła

Miłość z osamotnienia i smutku mnie ogołociła

Miłość Twoja...

Ta Miłość co grzech mój we mnie wyszydziła

 

I teraz wierze w Piękno Duszy Czystej

co w ramiona smutnych bierze

Widzę moc modlitwy wiernej

Co życie w Obecności Jego

- jedynym jest pacierzem

 

I dziś pierwszy raz

bez dowodów ufam Tobie- wierzę...

i dziś pierwszy raz życie moje

jedyną miarą wiernej Miłości odmierzę

 

i kocham dziś nagle bez powodów siebie...

i dziś pierwszy raz

życie moje bez wyrzutów

jakże lekkie dźwiga brzemię...