AKTUALNOŚCI

archiwum
26.08.2013

KUSTODIA- GRUPA DLA KAPŁANÓW

 

W czasie pobytu w Albani zostało zatwierdzone logo naszej grupy modlacej się za Kapłanów. Logo przedstawia Zwycięskiego Jezusa- Jedynego Kapłana na białej Hostii. Nazwa naszej grupy-  Kustodia (łac: custodia - nadzór, straż od custos, custodis - stróż, dozorca lub też custodiere - ochraniać, ukrywać, strzec) – metalowe naczynie liturgiczne w kształcie puszki, niekiedy z nóżką, często bogato zdobione, pozłacane od środka; wykorzystywane w Kościele katolickim przeznaczone do przechowywania w tabernakulum konsekrowanej wielkiej hostii ( zwyczajowo zwanej "Najświętszym Sakramentem"). W kustodii umieszcza się hostię, która służy do wystawiania w Monstrancji do publicznej adoracji przez wiernych. ( źródło- Wikipedia)


Naszym zadaniem jest modlitwa za kapłanów oraz modlitwa o powołania kapłańskie. Grupy modlące się w tych intencjach są jak ochrona dla wierności kapłanów- podobnie jak Kustodia pełni funkcję puszki chroniącej Najświętszy Sakrament- tak my na ten wzór- poprzez modlitwę pragniemy chronić, wspomagać i strzec rodzących się powołań kapłańskich i kapłanów. Są oni bowiem jedynymi szafarzami sakramentów. Bez ich posługi jesteśmy pozbawieni źródła życia, jakim jest żywy Chrystus schodzący na ziemię na każdej Eucharystii.

Miejscem naszych spotkań sa Łagiewniki. Spotykamy sie w kazdy czwartek o 20.30.