AKTUALNOŚCI

archiwum
04.06.2012

WYSTAWA FOTOGRAFII

 

Punktualnie o godz. 19.00- usłyszeliśmy na franciszkańskich krużgankach bazyliki Św Franciszka z Asyżu chorał w pięknym wykonaniu scholi Dominikanów. Pieśń pt: "Niech nas ogarnie łaska Panie Twa". rozpoczęła wernisaż pt „Gdzie Duch Święty tam...światło, życie, wiara”. Przybyłych gości przywitał Gwardian zakonu Franciszkanów- Ojciec Stanisław Glista.

W czasie trwania wernisażu o duchową atmosferę wspaniałym śpiewem zadbali bracia Dominikanie. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu m.in.: "O Stworzycielu Duchu przyjdź" (po łacinie)"Królu niebieski" (prawosławne, po polsku), sekwencję do Ducha Świętego (po polsku), Alleluja - Slava Tiebie Boże (Taize) a na koniec gregoriańskie "Benedicamus Domino".

Goście wernisażu mieli okazję obejrzeć fotografie trzech autorów ukazujące działaniu Ducha Świętego dzisiaj.

Jolanta Czernecka przedstawiła na dziesięciu fotografiach kontemplacyjną wizję intensywnego, ale i subtelnego ŚWIATŁA wyłaniającego się z ciemnej przestrzeni.„ W symbolice chrześcijaństwa Duch Święty przychodzi pod postacią gołębicy, ognia, wody, wiatru. Mimo to jest tajemniczy i nieuchwytny, umyka wszelkim wyobrażeniom. Może dlatego, że życie jest ustawicznym ruchem i drogą? Prezentowany przeze mnie na wystawie cykl zdjęć jest opowieścią o drodze i dążeniu do światła. Do światła które JEST niezależnie od tego jak wielka byłaby ciemność”- pisze Jolanta Czernecka we wstępie do swojego cyklu.

Ojciec prof. Jerzy Gogola ( karmelita bosy, teolog duchowości) ukazał fotograficznie ŻYCIE jako owoc działania Ducha Świętego. Zobaczyliśmy w jego cyklu migawki z różnych momentów ludzkiego życia, które są naznaczone Obecnością Ducha- dającego poczucie innej rzeczywistości, prowadzącej do Życia w komunii z Bogiem i będącej tym właśnie Życiem. „ Nie widzę sprzeczności pomiędzy naukowym zajmowaniem się duchowością, czyli życiem w Duchu i pod wpływem Ducha, a ukazywaniem skutków tego działania przy pomocy obrazu, fotografii. Każdą dziedzinę ludzkiego życie można próbować wyrazić słowem, gestem, dźwiękiem, obrazem.Seria dziesięciu zdjęć w moim zamyśle ma wyrażać ruch od Boga, poprzez działanie w świecie, aż po zaproszenie do wstępowania drogą wiary ku Górze.”- pisze ojciec w swoim wstępie do cyklu dziesięciu fotografii.

Moje fotografie mówiące o WIERZE jako łączniku naszego życia z Bogiem. Tej Wierze która jest i zawsze pozostanie dla człowieka głęboka tajemnicą życia, rzeczywistością ciemną dla umysłu i rozumu ludzkiego. Moim natchnieniem jest właśnie wiara niedosłowna, ale bardzo konkretna – wiara w Boga Osobowego, w którym złożyli swoją nadzieję również moi znajomi i przyjaciele umieszczeni na dziesięciu fotografiach. Każdy z nich w swoim życiu doświadczył niezwykłych, trudnych- ale i pięknych momentów spotkania z Bogiem. Te doświadczenia i ufność jaką w Nim złożyli- czynią z nich ludzi niebanalnych, wyjątkowych. Są młodzi i uzdolnieni, mają ciekawe życie i nie wstydzą się osobistej wiary w JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA -„bo nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni'' (Dz 4, 12).

Wystawa będzie czynna do 21czerwca. W czasie jej trwania jak również u autorów można nabyć katalog ukazujący wszystkie wystawione fotografie.

Zdjęcia z wernisażu z mojego cyklu " WIARA" do obejrzenia w Portfolio w zakładce: "Fotografia"

 

 

 

.